02 thủ tục hành chính mới về kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 01/3/2022

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Quyết định 94/QĐ-BXD ngày 28/02/2022 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Thứ nhất, thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư (mã số 1.002643) sẽ thay thế cho thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư tại Quyết định 832/QĐ-BXD ngày 29/8/2016.

Cách thức thực hiện là gửi hồ sơ qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án.

Thời hạn giải quyết là 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thứ hai, thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư (mã số 1.002630) sẽ thay thế cho thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư tại Quyết định 832/QĐ-BXD ngày 29/8/2016.

Cách thức thực hiện là gửi hồ sơ qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (nếu được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền).

Thời hạn giải quyết là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý, đối với các thủ tục nêu trên sẽ sử dụng các mẫu đơn, tờ khai sau đây:

– Đơn đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản (theo Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ).

– Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản (theo Mẫu số 11 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 02/2022).

– Báo cáo quá trình thực hiện dự án bất động sản (theo Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022).

Các thủ tục hành chính nêu trên bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *